Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 10 2013

c0ralin
nie zakładaj, że wiesz, co czuje druga osoba.
Reposted fromthesmajl thesmajl viapffyfunia pffyfunia
c0ralin
9525 928d 500
c0ralin
9282 e6f9
Reposted fromojkomena ojkomena viadelikatnienie delikatnienie
c0ralin
8586 6e1d
panda <3
c0ralin
9513 f43d
Reposted frommonjurka monjurka viadelikatnienie delikatnienie
c0ralin
8655 bd97
Reposted fromretaliate retaliate viadelikatnienie delikatnienie
c0ralin
Powiedz mi, że się boisz.
Uwierzę, że jesteś.
— Rafał Wojaczek
Reposted fromzajeb zajeb viadelikatnienie delikatnienie
c0ralin

jestem wszystkim, czego nie mam, furtką bez ogrodu Miłobędzka Krystyna

nie mogłam się powstrzymać. tak bardzo pasuje. a może murem bez bramy?

Reposted fromoneup oneup viadelikatnienie delikatnienie
c0ralin
3816 fb9b

Wiesz.. 
Chciałabym Ci powiedzieć. 

Ale nie mam którędy.


c0ralin
c0ralin
Oczywiście, że nie ma miłości.
Nie ma, i nigdy nie było.
— Świetlicki
Reposted fromnoticeable noticeable viadelikatnienie delikatnienie
c0ralin
c0ralin
8274 9a0e
Reposted fromrisky risky viadelikatnienie delikatnienie
c0ralin
c0ralin
- Nie mogłaś zadzwonić, dać mi szansy, żebym Cie przekonał. Nie zasłużyłem?
- Nie mogłam.
- Jak to, tak mało dla Ciebie znaczyłem?
- Bo nie mogłam, bo na sam dźwięk Twojego głosu zmieniłabym zdanie.
— Nicholas Sparks, I wciąż ją kocham
c0ralin
3648 ff1b
Reposted frommisswindy misswindy viadelikatnienie delikatnienie
c0ralin
Chciałabym Ci wszystko powiedzieć, ale mnie o to nie pytasz.
— konwalia.soup.io
Reposted fromkonwalia konwalia viadelikatnienie delikatnienie
c0ralin
4517 a0fa
Reposted fromakord akord viadelikatnienie delikatnienie
c0ralin
7295 acbb
Reposted fromthegirl thegirl viadelikatnienie delikatnienie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl